Aprofitant que estem a la recta final del curs, la Comissió Mixta de Menjador, Acollides i Casal us vol informar de tot allò que han fet aquest curs.

Des d’aquest curs la comissió és una comissió mixta on hi participa l’escola (les tres persones de direcció), un representant de la Junta de l’AFI, un representant de famílies del Consell Escolar, les dues empreses proveïdores representades en cinc persones (tres de CET10 i dues de NaturalCuina) i persones de l’AFI (tres).

Des del mes de setembre fins fa dos mesos els membres de la Comissió Mixta s’han estat reunint cada 15 dies per poder engegar la incorporació de CET10 a l’escola, així com la gestió del càtering (perquè us feu una idea, cada reunió ha tingut una durada aproximada de 3h – 3h1/2).

QUÈ ES TRACTA EN AQUESTES REUNIONS?

– Coordinació i els acompanyants

La coordinadora era una persona nova a l’escola i havia de conèixer les dinàmiques i la manera de fer de l’escola. A més, era ella qui havia d’acompanyar la resta de monitors en aquest període d’adaptació. Durant les reunions es va treballar el que havia de fer i com s’havia de fer. Es va demanar a CET10 que fessin, tant ella com la resta de monitors, una formació específica a Senda impartida per Verónica Anton, perquè tinguessin formació de com es treballen els límits a la nostra escola.

També es van organitzar tot un seguit d’observacions perquè els monitors poguessin estar als ambients amb les mestres referents observant la manera de fer (això es va fer durant diferents dies). Aquestes formacions van anar molt bé i totes estaven molt satisfetes del resultat. L’escola es va mostrar sempre molt oberta i predisposada a facilitar la seva feina i la seva formació pel bé de tots els nostres infants.

La Comissió Mixta també ha dedicat esforços a revisar i dissenyar la manera d’informar les famílies de l’estona de menjador, fins arribar a la proposta que tenim actualment a cada ambient (no volíem fer servir paper, volíem màxima discreció en la informació de cada infant, que fos pràctic…).

També ha estat dissenyant el procés de selecció dels monitors que han estat acompanyant els nostres infants: quin havia de ser el seu perfil, com podíem cobrir possibles baixes amb persones d’un perfil adequat i que coneguessin els nostres infants… En definitiva, han treballat colze a colze amb CET10 per fer el seguiment i aconseguir els millors acompanyants pels nostres infants.

Des de la Comissió Mixta s’ha parlat també de quins espais es podien utilitzar i de quina manera, de com s’havien d’organitzar els diferents acompanyants, de quina era la millor manera de gestionar el canvi de torn al menjador, de què es podia fer durant l’estona que els infants de P5 havien d’esperar que acabessin els petits per entrar al menjador….

– L’office i la neteja

L’office és un espai on només hi poden entrar persones autoritzades i on només les persones amb el carnet de manipuladors d’aliments poden servir el menjar. Es va demanar a CET10 que tots els acompanyants tinguessin aquest carnet per si havien de fer alguna manipulació, encara que en principi únicament ho fa la Norma, que és la persona contractada per NaturalCuina per servir el menjar als infants.

Què gestiona la Comissió Mixta de l’office? Té cura de tenir els estris, utensilis, vaixella, gots i gerres necessaris i de la mida adient perquè els infants siguin autosuficients. Com a novetat, aquest any CET10 ha comprat un armari que s’ha instal·lat a l’office per poder guardar tota aquesta vaixella e un espai tancat, com recull la normativa. S’han comprat papereres, carros pel menjador per facilitar la recollida de taules, paneres, estris per servir, bols…. i alguna cosa més que segur que ens deixem ara per enumerar.

Pel que fa a la neteja dir que aquest any tenir dos torns ha estat un gran problema i ha sigut un tema recurrent al llarg de tot el curs i que des de la Comissió Mixta s’ha intentat minimitzar al màxim, però el problema va més enllà… Som escola petita (encara que molt grans!), petita perquè l’espai és petit (amb només 3 cursos hem de fer 2 torns per dinar) i petita també pel que fa al número d’Infants, motiu pel qual no podem optar a tenir-hi més personal. Tot i les dificultats pròpies del naixement i creixement de la nostra escola, la Comissió Mixta ha treballat, treballarà i farà el possible perquè el proper curs la neteja sigui una de les prioritats i es pugui oferir un menjador en condicions de neteja òptima durant el segon torn, perquè els nostres infants puguin menjar en les millors condicions.

– El menú

Tal i com es va explicar a la passada assemblea, fins ara els menús que s’ofereixen a l’escola segueixen les recomanacions i criteris de l’Agència Catalana de Salut Pública. En aquest marc, s’ha treballat per oferir un menú de qualitat, saludable, equilibrat i on els infants tinguin cobertes les seves necessitats nutricionals Des de la comissió s’han proposats canvis i s’han valorat plats, amb l’ajuda de l’Alba i de l’equip directiu s’han valorat quins plats són o no acceptats pels infants, si s’ha llençat molt menjar i com gestionar aquest malbaratament, també s’ha fet el seguiment de a quina temperatura arribava el menjar i s’han valorat quins tipus de menús es volien oferir a l’escola, entre d’altres moltes coses.

Fruït de les diverses opinions que hi ha a la comunitat sobre el menú a oferir a la nostra escola, des de la Comissió Mixta s’ha valorat que seria bo fer un document marc que defineixi com volem que sigui el menú que s’ofereix a la nostra escola. Per treballar-ho es buscarà un espai on la comunitat pugui parlar i de seguida que s’engegui us informarem.

També s’ha treballat molt amb el tractament de les al·lèrgies.

– PROGRAMACIÓ DEL CASAL

Com sabeu, per la nostra ubicació provisional, pràcticament tots els estiu s’han de fer obres a l’escola i no es poden fer servir les instal·lacions pel casal d’estiu. Des del primer any la comissió ha estat treballant per poder oferir-lo i finalment sempre s’ha aconseguit un espai. S’ha treballat amb les persones titulars dels espais per la cessió i per la seva gestió d’ús, per definir-ne l’ús, els horaris, els materials de què disposàvem i dels que no, dels materials a trasladar, etc… Altres punts que hem dut a terme és el treball amb CET10 per la programació del casal, el tancament de reunions informatives, el treball al voltant dels flyers o la gestió dels correus que s’han enviat a la comunitat, entre d’altres.

– ACOLLIDES

En la mateixa línia, s’ha treballat des de la Comissió Mixta per decidir quin material és necessari per l’estona de les acollides del matí i tarda, també hem treballat sobre els horaris, els preus, el mètode de pagament o sobre la gestió de les peticions de canguratge per les reunions, etc.

A banda, com sabeu, en tenir cedida la gestió del menjador a l’AFI, la Comissió Mixta ha sigut la responsable de la redacció del contracte que firmem amb l’empresa que el gestiona.

També s’ha dedicat temps a redactar totes les comunicacions cap a la Comunitat que us han anat arribant via Newsletter, via correu AFI o via Whatsapp i s’han respost els correus que envien les famílies. Així com s’han anat gestionant les incidències que el dia a dia han anat sorgint (vagues, accidents, temperatures que no segueixen a la normativa…).

Les membres de la Comissió Mixta esperem que tota aquesta feina hagi servit per millorar la gestió de l’espai de migdia, de les acollides i del casal que s’ofereix a l’Escola. Tota la feina s’ha fet sempre amb les millors intencions.

X