La Comissió de Formació ens fa arribar mitjançant aquest cartell tota la informació relacionada amb els Grups de Famílies facilitats per Maria Abaitua “Crèixer en família”. Es faran de gener a maig, en un total de 5 sessions, en dues franges horàries diferents (dijous tarda o dissabte matí).