La Comissió de Menjador, Acollides i Casal ens informa de les tasques principals que es duen a terme en referència a la nutrició, com sabeu una de les tres àrees de treball:

  • Control i revisió del menú.   
  • Seguiment de l’acompliment del contracte pel que fa als punts relacionats amb el menú, la higiene i la seguretat alimentària.
  • Creació del document “Base nutricional i línia del menú Escola Entença”. El posicionament consensuat en la comissió mixta seguirà els criteris dels documents que emet l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
  • Comunicació amb les famílies, l’Escola i els proveïdors.
  • Gestió de les incidències de migdia.   
  • Propostes de millora de l’espai del migdia.
  • Sol·licitud del Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya (PReME)
  • Reunions mensuals: internes i amb proveïdors.
  • Reunió trimestral amb tota la Comissió Mixta i els proveïdors.

Durant aquest trimestre s’han treballat principalment temes prioritaris, com ara la gestió d’al·lèrgens per evitar traces, el control de la neteja i el material de l’office. S’ha sol·licitat a CET10 i NC que es reposi tota la vaixella trencada o en mal estat, i s’ha aconseguit un descalcificador per al rentavaixelles per reduir el contingut de calç i millorar l’aspecte dels gots i les gerres.