El confinament s’ha allargat i ens deixa sense la festa de Sant Jordi, però la Comissió de Festes ens proposa intentar celebrar-ho igualment, encara que sigui de manera virtual. Les dues propostes que ens porten són aquestes:

1. Aquelles famílies o infants que vulguin explicar un conte, el podrien gravar (en format vídeo o àudio) i fer-lo arribar a la Comissió de Festes a través del seu correu: comissio-festes-entenca@googlegroups.com. Per Sant Jordi el compartiran amb la comunitat. Si envieu un vídeo on surti un infant caldrà que, amb el vídeo, feu arribar un escrit conforme autoritzeu la Comissió a compartir les imatges.

2. La segona proposta és una proposta per ambients: Si així ho desitgem, les famílies/infants de cada ambient ens podrem coordinar per crear un conte entre totes i, així, tenir el nostre conte de Sant Jordi confinat, personal i únic.

X