La Comissió de Manteniment ha muntat un plafó i una bústia per l’AFI a les dues entrades de l’escola (Viladomat i París). En el plafó de l’AFI s’hi aniran penjant informacions importants o d’interès comú.