A causa de la situació de crisi socioeconòmica que estem vivint moltes de nosaltres ens podem veure amb la necessitat de sol·licitar o rebre ajuda.

En l’òrgan de coordinació amb la direcció de l’Escola, hem tingut coneixement que hi ha unes famílies concretes de la nostra comunitat amb necessitats de suport econòmic urgent, per fer front a despeses de primera necessitat (lloguer, subministres, alimentació, etc.).

Des d’aquest coneixement ha sorgit la iniciativa de generar una Xarxa de Suport Mutu dins de la comunitat Entença per donar-hi resposta com a part orgànica del teixit social que formem com a escola. 

Com a primer pas s’ha fet un recull de recursos (centres socials i xarxes de suport) del nostre entorn proper perquè tothom que ho necessiti les pugui consultar. (aquí trobareu el llistat)

Com a segon pas, per donar una resposta immediata i urgent que pugui ajudar a pal·liar la situació d’emergència en què es troben les famílies identificades, des de la Junta, s’ha decidit posar en marxa un crowdfunding puntual amb aquesta finalitat concreta. Els destinataris d’aquesta acció són aquelles famílies que han estat en contacte amb l’escola i es troben en una situació crítica.

L’objectiu plantejat és de 1000 euros, que es repartiran íntegrament entre les famílies afectades, és un objectiu realista, però seria genial si el sobrepasséssim. El crowdfunding es tancarà el 20 de desembre per intentar fer arribar els diners a les famílies abans de Nadal.

Entenem que aquesta opció té molts inconvenients, però des de la Junta s’ha valorat que és la millor opció per dur a terme una acció que doni resposta a les necessitats urgents d’aquestes famílies de la comunitat. L’AFI no disposa, ara per ara, d’una estructura ni dels protocols necessaris per fer-ho d’una altra manera. La Junta també entén que és possible que hi hagi altres famílies que en el present o en el futur puguin passar per una situació similar, i que és possible que aquest crowdfunding no doni resposta a tothom que ho pugui necessitar. Des de la Junta de l’AFI creiem que aquest motiu no és suficient per deixar de posar en marxa aquesta acció, i no impedeix que hi pugui haver altres accions similars en el futur.

Com a tercer pas es posa en marxa un grup de treball i a la següent assemblea la junta proposarà que es formi com a Comissió. Si vols formar-ne part, contacta amb l’AFI: afiescolaentena@gmail.com

Els objectius d’aquest grup serien:

  • definir l’articulació i la finalitat d’una xarxa de suport a dins de l’AFI
  • definir les accions a dur a terme i l’àmbit d’aplicació (només escola, col·laboració amb entitats del barri, etc.)
  • definir qui i com es podrà accedir als recursos tot assegurant la confidencialitat
  • definir els mitjans de finançament es finançarà

Si vols més informació sobre alguna d’aquestes iniciatives, et pots posar en contacte amb l’AFI a través del correu electrònic afiescolaentena@gmail.com