La nostra escola és voladora: després de cinc anys situats al recinte de l’Escola Industrial, aquest curs 2021-2022 és el primer que passem a la nova ubicació provisional al recinte de La Model, un espai adequat per completar la primària i que sabem que serà l’escola de les primeres promocions de l’Entença. Per fi, l’Escola Entença se situa al carrer que li va donar nom i, després de moltes dificultats, estem molt il·lusionades amb les instal·lacions actuals.

Les famílies volem dedicar les nostres energies a fer créixer la comunitat, cuidar aquest nou espai que serà la nostra escola per molts anys i obrir-nos al barri. Continuem lluitant també per tal que l’Ajuntament posi a disposició un solar adequat per construir l’Escola Entença del futur, perquè cap escola no hauria de néixer sense una ubicació definitiva. És un tema que ens preocupa i ens implica, però no impedeix el projecte Entença ni la nostra vivència en aquesta meravellosa comunitat.

Són moltes les informacions i opinions generades al voltant de la ubicació definitiva de l’Escola Entença, escola pública creada el curs 2016-2017 a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona. Per això, reunim aquí algunes de les preguntes claus per entendre quina ha estat la trajectòria del centre i, al mateix temps, per evitar el ball de notícies enganyoses i imprecisions sobre la història de l’escola.

ON ESTÀ UBICADA ACTUALMENT L’ESCOLA ENTENÇA?

Des de la seva creació fins al curs 2020-2021, l’Escola Entença ha estat ubicada de manera provisional als terrenys de l’Ajuntament a l’Escola Industrial al carrer Viladomat. El curs 2021-2022 l’iniciarem en una nova ubicació, també provisional, al recinte de La Model (cantonada Provença/Entença), que ens permetrà créixer fins a completar el cicle d’educació primària. Sobre la ubicació definitiva estem a l’espera que aquesta es concreti.

I A PARTIR DEL CURS 2021-2022, QUAN ENTENÇA ESTIGUI UBICADA A LA MODEL DE MANERA PROVISIONAL… HI HA UN LÍMIT D’ANYS PER A LA SEVA PERMANÈNCIA EN AQUEST ESPAI?

L’Escola Entença estarà a La Model fins que tingui un edifici definitiu, o bé, fins que els avanços de la remodelació de l’espai de La Model obliguin a l’Escola a marxar. En aquest segon cas, si haguéssim de marxar de La Model i encara no tinguéssim una ubicació definitiva, ens tornarien a traslladar a una nova provisional.

Per a tots dos escenaris, no existeixen dates concretes: no sabem quan tindrem un edifici definitiu ni tampoc sabem a quina velocitat avançarà la remodelació de La Model. Les úniques certeses que tenim respecte als tempos a març de 2020 són

 • Els barracons i l’espai que tindrem a la provisional en La Model ens permetran completar l’educació infantil (P3, P4 i P5) i l’educació primària (de 1r fins 6è) amb totes les instal·lacions que els dos cicles necessiten.
 • Des del moment que es trobi el solar adequat per a la construcció de l’Escola, passaran un mínim de cinc anys perquè l’edifici definitiu sigui una realitat.
 • No podem estar de manera indefinida a La Model. Per quedar-nos de manera indefinida allà, cal que es confirmi que la nostra ubicació definitiva és a La Model.

PERÒ… QUÈ PASSA AMB L’ESCOLA ENTENÇA?

És una escola pública que funciona des del curs 2016-2017 sense que s’hagi trobat encara una ubicació definitiva adequada pel centre a la seva zona d’influència. Des de la seva creació, ha estat ubicada de manera provisional al recinte de l’Escola Industrial, i a partir del curs 2021-2022 estarà ubicada, provisionalment també, al recinte de La Model en la cantonada Provença/Entença. Aquesta nova ubicació provisional permetrà desenvolupar el projecte de l’escola completament: cicle infantil (P3, P4 i P5) i primària (de 1r a 6è) amb totes les infraestructures necessàries.

COM HA ARRIBAT FINS AQUÍ L’ESCOLA ENTENÇA?

Per manca de planificació política. El curs 2016-2017 l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona van crear L’Escola Entença i la van ubicar provisionalment en mòduls dins el recinte de l’Escola Industrial. Tal com es va informar les famílies durant el procés d’inscripció, l’escola s’ubicaria de manera definitiva a l’espai de la Model quan aquesta s’alliberés

El març de 2017, amb la Model ja alliberada, l’administració ubicava una altra escola a l’espai que havia promès a Entença, l’Escola Eixample 1 (ara Escola Xirinacs). Tot i que el govern municipal ho va negar en aquell moment, la creació d’una nova escola deixava a Entença sense ubicació definitiva, ja que la disponibilitat de solars a l’Esquerra de l’Eixample és molt limitada. Sense ubicació definitiva, la situació de provisionalitat es cronifica.

QUI HA DE TROBAR LA UBICACIÓ DEFINITIVA DE L’ESCOLA ENTENÇA?

L’Ajuntament de Barcelona és l’administració responsable de trobar el solar adequat perquè la Generalitat de Catalunya, a través del departament d’Ensenyament, pugui construir el centre. Si no hi ha solar disponible, no es pot construir l’escola.

PERÒ DIUEN QUE L’ESCOLA ENTENÇA ANIRÀ ALS JARDINS DE PAULA MONTAL… SERÀ AQUESTA LA SEVA UBICACIÓ DEFINITIVA?

La darrera proposta per a la ubicació de l’Escola Entença feta per l’Ajuntament són els Jardins de Paula Montal. La comunitat Entença, així com altres actors del barri, han manifestat el seu NO rotund a aquesta ubicació perquè no compleix amb els requisits d’espai que necessita una escola d’infantil i primària 

 • Ofereix una superfície de 1.900 m², molt per sota de la mitjana de la superfície del solar de la resta d’escoles de dues línies de l’Eixample, que és d’uns 3.000 m², i a més, no s’ajusta als “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics” publicats pel Departament d’Ensenyament
 • Part de l’espai exterior hauria de ser un parc públic, obert i compartit. El pati propi tindria menys de 1.000 m², quan els criteris parlen de 1.986 m²
 • Depèn d’una modificació urbanística incerta i complexa 

Aquí trobaràs un document ampliat amb tots els motius que fan de Paula Montal una ubicació inviable.

ÉS VERITAT QUE LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA ENTENÇA HAN REBUTJAT TOTES LES UBICACIONS DEFINITIVES QUE SE’LS HAN PROPOSAT?

No. El que ha fet la Comunitat Entença ha estat no acceptar mai una proposta que impliqui la creació d’una escola pública deficitària. Com a comunitat creiem que l’Administració ha d’assumir la seva quota de responsabilitat: si crea una escola pública, la seva feina no acaba amb el seu naixement, sinó que és de la seva competència dotar-la de tots els mitjans perquè pugui desenvolupar el seu projecte amb garanties. 

Amb aquesta premissa, excepte la seva ubicació original al recinte de la Model, tota la resta de propostes de l’Ajuntament implicaven crear una escola deficitària. De fet, va ser la mateixa Administració qui va retirar les dues primeres propostes a la llum dels arguments aportats per Entença, altres actors del barri, fins i tot organismes públics: 

 1. Londres – Villarroel. Es tractava d’un edifici d’habitatges en litigi que es volia convertir en escola. Tres comunitats educatives de l’Eixample (l’Escola Entença, L’Escola Mallorca i l’Escola Bressol Londres) amb el suport de tots els grups política van rebutjar la proposta per la seva inconsistència en relació amb l’arquitectura d’espais, seguretat, etc. No era una opció viable per a cap escola d’infantil o primària.
 2. Escola Industrial, als terrenys propietats de l’Ajuntament. A l’actual ubicació és impossible continuar definitivament: a banda de la manca d’espais, l’Agència de Salut Pública de Barcelona va certificar en un informe que aquell espai no és l’adequat per a una Escola a causa de la influència de les ones electromagnètiques en tota la zona que envolta a la subestació elèctrica.
 3. Solar del Ninot. Ajuntament de Barcelona ha posat sobre la taula aquest espai, però és una opció irreal: fins ara ha estat incapaç d’arribar a un acord amb la seva propietat, l’Hospital Clínic, per a una cessió o venda. Segons el projecte presentat pel Consorci d’Educació de Barcelona, és un espai adequat per a la ubicació d’una escola d’infantil i primària, mai ha estat rebutjat per la comunitat. 
 4. Jardins de Paula Montal. La mida del solar que ofereix l’Ajuntament no s’ajusta als “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics”, està per sota de la mitjana de la superfície del solar de la resta d’escoles de dues línies de l’Eixample i implica crear una escola sense pati

ÉS VERITAT QUE ES VA PLANTEJAR QUE L’ESCOLA S’UBIQUÉS AL MIG D’UN CARRER?

No. Els Jardins Marcos Redondo van ser una proposta d’ubicació provisional que va fer l’Ajuntament com a resposta a la pressió de la comunitat davant la impossibilitat de continuar a l’Escola Industrial (també provisional). Implicava ubicar l’escola en els terrenys d’un parc i ocupar una part de carrer. FInalment, la ubicació es va desestimar per part de l’Ajuntament.

REALMENT NO HI HA CAP ALTRE ESPAI DISPONIBLE AL BARRI PER A L’ESCOLA ENTENÇA?

A hores d’ara els únics espais on l’Ajuntament té marge de maniobra, és a dir, pot decidir ubicar una escola sense dependre de ningú, són el Recinte de La Model i els Jardins Paula Montal. Tota la resta d’espais que s’han avaluat depenen d’acords amb tercers o d’altres tantes casuístiques no controlables pel Govern Municipal. Entre els espais que sempre es comenten destaquen:

 • El solar buit que està al Mercat del Ninot (Provença entre Casanova i Villarroel). És un terreny propietat de l’Hospital Clínic que l’Ajuntament ha intentat negociar diverses vegades, totes amb resultat infructuós. L’Hospital Clínic no el vol cedir ni vendre.
 • Els edificis buits de l’Escola Industrial. Ajuntament no pot decidir traslladar a l’Escola Entença als edificis de l’Escola Industrial perquè aquests són propietat de la Diputació de Barcelona. A més, acaba de ser declarada Bé Cultural d’Interés Nacional.
 • Altres espais de l’Escola Industrial. Els terrenys de l’Ajuntament a l’Escola Industrial tenen tots usos consolidats i estan destinats a BCN Esports (poliesportiu, piscina, pistes de bàsquet, futbol…), i Ajuntament no està disposat a canviar els seus usos, ja que donen un servei imprescindible a tota la comunitat de l’Eixample. Els terrenys disponibles, on ha estat l’Escola Entença de manera provisional des del 2016 fins al 2020, han estat desestimats per l’Agència de Salut Pública en trobar-se al costat de la subestació elèctrica.
 • Villarroel 87 (on està ara el dipòsit legal de la Biblioteca de Catalunya). És un edifici de la Generalitat amb serveis actius que, tot l’interès d’alguns veïns perquè sigui cedit al barri, mai s’ha posat a disposició de l’Ajuntament de Barcelona.  

I PER QUÈ L’ESCOLA NO SE SITUA A LA MODEL, LA SEVA UBICACIÓ ORIGINAL?

Segons l’Ajuntament, perquè el Pla Director aprovat per a la transformació de la Model, que es va sotmetre a un procés participatiu l’any 2018, preveu només una escola, que serà l’Escola Xirinacs. No n’hi ha previsions actualment de modificar aquest Pla, tot i que des de la comunitat de l’Escola Entença s’ha demanat la seva revisió per ubicar allà l’Escola.

L’ESCOLA ENTENÇA DEMANA, DONCS, QUE ES CANVIÏ EL PLA DIRECTOR DE LA MODEL?

No. No s’està plantejant una esmena a la totalitat del Pla Director aprovat el 2019, fruit d’un procés participatiu obert al barri. El que demana la Comunitat Entença és que es faci una anàlisi de la situació i de les necessitats actuals –un exercici previst en el mateix Pla Director que està pensat per ser una eina viva de servei al barri– i es prioritzi que les dues escoles que s’han creat els darrers anys al barri, l’Escola Entença i l’Escola Xirinacs, s’ubiquin de manera definitiva al recinte de la Model, un espai capaç de rebre les dues escoles amb totes les garanties de qualitat que necessita un centre de dues línies.

I PERQUÈ NO ÉS ENTENÇA L’ESCOLA DE LA MODEL EN COMPTES DE XIRINACS QUE VA SER CREADA UN ANY DESPRÉS?

No tenim resposta a aquesta pregunta ni tampoc creiem que tingui rellevància. El que sí que ens importa, i per això continuem lluitant, és que les dues escoles creades en els darrers anys a l’Esquerra de l’Eixample comptin amb una ubicació definitiva de qualitat i en igualtat de condicions, que respecti els “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics” publicats pel Departament d’Ensenyament i en correspondència a la realitat de metres quadrats que gaudeixen altres centres públics del Districte, i que a més, sigui segura i saludable.

I SI ENTENÇA VA A LA MODEL, XIRINACS HAURÀ DE MARXAR?

Des d’Entença mai s’ha demanat això. La demanda és que les dues escoles de nova creació al barri s’ubiquin a l’únic espai on l’Ajuntament té marge de maniobra per ubicar-les. Un espai, que a més, compta amb els metres quadrats per absorbir dues escoles.

I QUÈ FAN ARA LES FAMÍLIES ARA PER ACONSEGUIR UNA UBICACIÓ DEFINITIVA?

Al mes de maig 2020, l’Associació de Famílies d’Infants de l’Escola Entença va presentar una reclamació administrativa a l’Ajuntament amb el suport de Col·lectiu Ronda i l’AFFAC. Allà argumentem perquè Paula Montal no pot ser una ubicació definitiva per una escola d’infantil i primària i reclamem que la nostra escola s’ubiqui de manera definitiva al recinte de La Model, espai on estava previst situar-la en el moment de la seva creació. Després d’aquesta acció, que encara no ha rebut resposta per part de l’Ajuntament, la Comunitat es troba en un moment de reflexió per a decidir següents passos.

ON ANIRÀ A PARAR L’ESCOLA ENTENÇA FINALMENT?

Encara no se sap. És veritat que la ubicació definitiva és la incertesa més gran que assumim les famílies respecte a l’Escola Entença. Tot i això, tots aquests anys de lluita ens han confirmat que Entença és molt més que un edifici. Allò que fa gran a l’Escola Entença és el seu projecte educatiu, el compromís del seu equip i la força de la comunitat.