En Marcel, pare de l’Aina de P4, és dissenyador gràfic i ha fet l’orla dels ambients per on ha passat la seva filla. Ha dut a terme campanyes de comunicació, cartells, llibres, revistes, catàlegs, logotips, packaging i pàgines web. En els projectes busca oferir una solució gràfica eficaç i creativa amb un tracte personalitzat a cadascun dels seus clients.