La Vanessa ha desaprès, com a adulta, per tornar a jugar com quan era petita. A partir de l’observació de les seves filles ha pogut recuperar el concepte d’aprenentatge natural, el que s’assoleix jugant. Al seu taller fabrica materials de fusta amb els que es pot treballar la grafomotricitat i la lectoescriptura. Plantilles de números i lletres, pissarres o l’original “númino” són alguns exemples.