Durant el curs 2020/2021 la Comissió d’extraescolars ha participat, juntament amb l’escola i en el marc de la comissió de convivència, en un procés de definició del marc per les activitats extraescolars. Volem compartir amb la comunitat els resultats d’aquest treball i les línies de treball actual de la comissió.

Les activitats extraescolars que oferim a l’escola Entença volen ser espais de lleure educatiu coherents amb el projecte educatiu de l’escola i pensades conjuntament amb l’equip directiu. Es pretén també que puguin facilitar la conciliació familiar, sempre que sigui possible.  

Per educació infantil el lema és Moviment espontani i creativitat i prioritzem les activitats en família. 

Pel primer cicle d’educació primària el lema és Expressió corporal global a través del joc i busquem activitats que potencien la llibertat de moviment, amb l’esperit d’investigar i l’expressivitat del propi cos.

A partir del segon cicle d’educació primària es considera que els infants estan preparats per qualsevol mena de tècnica. Per tal de definir quin tipus d’activitats oferir a l’escola Entença es va crear un grup de treball obert a tota la comunitat. Aquest grup va anar treballant, definint i destriant aquells valors que dins del marc de la nostra escola volem fomentar i quins evitar. Durant aquesta anàlisi vam anar valorant diferents activitats i concretant els seus valors. 

Per tant, els valors que volem fomentar a les Activitats Extraescolars dins l’escola Entença són: el respecte, la no discriminació i la no segregació, la cohesió de grup, la cooperació, el creixement personal i la relació guanyar-guanyar, la igualtat, la no massificació de les activitats i, al mateix temps, que siguin complementàries a l’oferta del barri, sempre que sigui possible. 

Seguint aquestes directrius plantegem donar continuïtat a les activitats d’aquest curs, és a dir: Psicomotricitat, Cos en moviment, Capoeira i Piscines. I estem estudiant afegir: circ, moviment sobre rodes, música/coral, escacs/jocs de taula i teatre/art/tallers en anglès. La metodologia, contingut i títol de l’activitat s’acorden amb la professional, per tant, no podem assegurar que aquesta sigui la nomenclatura final. 

Aquesta és una declaració d’intencions i la línia de treball actual de la Comissió d’Extraescolars. Estem treballant per fer-vos una oferta d’horaris i activitats al mes de juny, abans que s’acabi aquest curs, per poder facilitar l’organització familiar. Això no obstant, no obrirem inscripcions fins al començament del nou curs, al mes de setembre.

Seguim com sempre a la vostra disposició i, si us voleu sumar a la Comissió, sereu molt benvinguts i benvingudes. També, si ens voleu  fer arribar, mitjançant el nostre correu electrònic (extraescolars.entenca@gmail.com), les vostres propostes d’activitats concretes les acollirem segons les nostres possibilitats sempre que compleixin amb els criteris que us hem compartit.