Durant el mes de març de 2022 des de l’AFI s’ha llançat una enquesta de valoració dirigida a totes les persones usuàries dels diferents serveis que presta CET10. La participació va ser d’un 40% dels inscrits al servei de menjador (servei que més fa servir la comunitat) i la valoració general va resultar positiva.

Podeu consultar els resultats de l’enquesta en el següent enllaç

Recordeu-vos que quan vulgueu adreçar-vos directament a CET10 per a qualsevol cosa relacionada amb l’Espai Migdia, ho podeu fer a través de la coordinadora Alba Canelles (acanelles@cet10.com), i us demanem que poseu en còpia la Comissió de Menjador, si us plau, per poder fer el seguiment (comissio-menjador-acollides-entenca@googlegroups.com), i per a qualsevol cosa relacionada amb Extraescolars, si us plau contacteu amb el Marc Agudo (magudo@cet10.com) i us demanem que poseu en còpia a la Comissió d’Extraescolars, per poder fer el seguiment (extraescolars.entenca@gmail.com).