Estimades famílies,

Us informem que el passat dia 19 de gener la Junta de l’AFI va portar a votació al Consell Escolar la pujada de preus del menú del menjador que va demanar el nostre proveïdor, Roca González, per tal de fer front a la pujada generalitzada de preus que estem patint a causa de la inflació.

Per aquelles famílies que no estan assabentades o no ho recordin, al Consell Escolar hi participen 12 membres: tres membres de l’equip directiu, tres membres del claustre de mestres, una representant de l’ajuntament, quatre membres representant a les famílies de l’Escola, i un membre de la Junta de l’AFI.

Per conèixer l’opinió de les famílies de l’escola, la Junta de l’AFI va realitzar una enquesta que es va enviar per email, Newsletter i per whatsapp via delegades, per tal d’arribar al nombre més gran de famílies possible.  Les famílies vau estar d’acord amb la pujada de forma majoritària i, per tant, la representant de la Junta de l’AFI al Consell Escolar, la Rosa Suriñach, va demanar un vot favorable durant la votació. El Consell Escolar va aprovar la pujada de preus sense cap vot en contra, només amb l’observació que les beques menjador cobririen el preu anterior durant aquest curs 2002-23.

L’AFI va decidir fer l’enquesta sobre la pujada de preus per conèixer, no només l’opinió de les sòcies de l’AFI, que es pot fer via assemblea, sinó entendre també les opinions d’aquelles famílies que no en són sòcies i saber què en pensen especialment les famílies que fan servir l’espai migdia. Us adjuntem els resultats de l’enquesta que vam presentar al Consell Escolar.

Moltes gràcies a totes per participar i donar la vostre opinió. 

Entença som totes!

La Junta.

RESULTATS DE L’ENQUESTA

Un total de 121 famílies van respondre l’enquesta.  D’aquestes 121 famílies, el 95% fa servir l’espai migdia de 3 a 5 dies a la setmana, el 4% el fa servir de forma esporàdica i l’altre 1% no el fa servir.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: 0. El vostre(s) infant(s) es queda a dinar a l’escola?. Nombre de respostes: 121 respostes.

Del total de les famílies, el 76% va estar d’acord amb la pujada. El 5,8% hi va estar d’acord tot i reconèixer que els hi suposaria un esforç econòmic difícil d’assumir. Finalment un 18% va dir no estar-hi d’acord.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: 1. Donat l’increment dels costos de personal i de matèria primera, esteu d'acord amb la proposta de Roca-González d’apujar el preu diari del servei del espai migdia  0,21€?
. Nombre de respostes: 121 respostes.

A aquelles famílies que van reconèixer que la pujada els hi suposaria un esforç financer extra difícil d’assolir, i a aquelles que van dir no estar d’acord amb la pujada se’ls hi va preguntar si preferien apujar els preus i mantenir la qualitat del menjar (principalment la matèria primera), o mantenir els preus i baixar la qualitat. El 100% de les famílies que reconeixen l’esforç econòmic addicional que els hi suposa la pujada de preus van preferir aquesta opció per tal de mantenir la qualitat del menjar.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: 2. Davant la necessitat d’ajustar l'increment dels costos del servei del espai migdia, quina de les dues opcions següents preferiríeu?
. Nombre de respostes: 7 respostes.

De les famílies que van dir no estar d’acord amb la pujada, el 64% també va preferir aquesta opció a baixar la qualitat dels aliments del menú. L’altre 36%, un total de 8 famílies, va preferir baixar la qualitat en comptes de apujar els preus. 

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: 4. Davant la necessitat d’ajustar l'increment dels costos del servei del espai migdia, quina de les dues opcions següents preferiries?

. Nombre de respostes: 22 respostes.

Donats els resultats favorables a la pujada per part de la majoria de les famílies, la Junta de l’AFI va proposar, també, el vot favorable davant el Consell Escolar.