LES COMISSIONS DE L’AFI

Les Comissions són grups de persones que s’ocupen d’un àmbit específic de participació de l’AFI. Estan formades pels famiiars que ho desitgin i hi haurà com a mínim un pare o mare que farà de referent i que formarà part de la Coordinadora. Pot formar-ne part qualsevol persona de la comunitat educativa de l’Escola, encara que no estigui associada a l’AFI.

A continuació trobareu les diferents comissions amb la seva via de contacte i les seves darreras notícies: